برنامه های آتی مجتمع

ایجاد بخش های فوق تخصصی دیالیز ، جراحی ، درد درمانی ، قلب و ریه ، تراکم استخوان ، ماموگرافی ، MRI و توسعه دندانپزشکی از عمومی به تخصص های لازم نظیر ارتودنسی ، ایمپلنت و …  . بدینوسیله متذکر میشود که این مجتمع اهداف کوتاه و بلند مدت را پی ریزی می نماید که طبق برنامه تدوین شده در نظر دارد جنب ساختمان جدید درمانگاه که به آن اشاره شده است پروژه ساخت فضای جدید درمانگاه فوق تخصصی را در 7 طبقه با استعانت از پروردگار و مساعدتهای خیرین و بانیان به مرحله عمل برساند لذا نظر به اینکه در خدمات دهی این مجتمع غیرانتفاعی ، هیچگونه نیت سودآوری و منفعت اقتصادی وجود نداشته و  منابع مالی تمامی موارد  فوق الذکر صرفاً  از محل کمک های مردمی تامین می شود .

از کلیه خیرین که راه رستگاری و توفیق را خواهان هستند به این منظور دعوت به عمل می آید تا با مراجعه به مدیر و مسئول دریافت کمکهای مردمی مؤسسه ، هرگونه مساعدت خود را اعلام فرمایند .

مجتمع خیریه و درمانی حضرت ولیعصر (عج) دستان یاری کننده شما خیرین بزرگوار را به گرمی می فشارد، امیدوار است بتواند در سایه توجهات حضرت بقیه ال.. العظم (روحی له الفدا )و مساعدت شما نیکوکاران ، گامی هرچند کوچک اما ارزشمند در راه خدمت به محرومین واقعی جامعه بردارد .