تصویر برداری

بخش تصویربرداری درمانگاه شامل 3 قسمت می باشد:

  • رادیولوژی ( ساعات کاری بخش رادیولوژی در کلیه روزهای هفته به جز روزهای تعطیل از ساعت 9 لغایت 19)
  • سونوگرافی ( ساعات کاری بخش سونوگرافی روزهای یکشنبه و سه شنبه از ساعت 7:30 لغایت 13 )
  • پانورکس رادیولوژی دهان، فک و صورت ( ساعات کاری بخش OPG در کلیه روزهای هفته به جز روزهای تعطیل از ساعت 9 لغایت 19)

خدمات بخش تصویر برداری:

تمامی خدمات تصویر برداری این مجموعه شامل گرافی های ساده ، رنگی و OPG می باشد که توسط دستگاه DDR ارائه می گردد .


  • I.V.P (عکس رنگی کلیه ها)
  • باریم انما (عکس رنگی روده بزرگ)
  • باریم انما دبل کنتراست (عکس رنگی روده بزرگ)
  • ترانزیت (عکس رنگی روده کوچک)
  • باریم میل (عکس معده و اثنی عشر)
  • U.G.I (عکس مری و معده و اثنی عشر)
  • Swallow (عکس رنگی مری)