کمک غیر نقدی یکی دیگر از بسترهای حمایتی از نیازمندان و خانواده های تحت پوشش خیریه می باشد که شما می توانید این بستر حمایتی را در یکی از موارد ذیل بر عهده بگیرید :

 1. لوازم منزل (اهدا نمودن لوازم نو یا دست دوم تمیز) شامل تلویزیون ، یخچال ، ماشین لباسشوئی ، اجاق گاز ، بخاری ، آب گرمکن ، مبل ، فرش ، ظروف و …

 2. اهدای ملک و زمین

 3. ارزاق (خواروبار)

 4. گوسفند عقیقه

 5. پوشاک نو

 6. لوازم و التحریر

 7. کیف و کفش

 8. ملزومات اداری (کامپیوتر ، مانیتور ، پرینتر ، فکس ، کپی ، اسکنر و…)

 9. جهیزیه

 10. تجهیزات پزشکی

 11. دارو

و سایر کمکهای غیر نقدی مردمی

از رویکرد انسان دوستانه شما خیرین گرامی که همواره ما را در این امور یاری می فرمائید سپاسگزاریم .